Tehnologije


Grafička priprema

 • Izrada grafičkih resenja, prilagođavanje dostavljenih i postojećih grafičkih rešenja zahtevima vaše ambalaže.
 • Izdrada probnih uzoraka i print proof-a
 • Osvetljavanje ploča na CTP uređaju “KODAK TRENDSETTER 800 III Quantum” do B1 formata

 • Brzo i precizno osvetljavanje ploča na modernim mašinama

Ofset štampa

Ofset štampa se obavlja na savremenim mašinama za tabačnu štampu, renomiranih proizvođača "KBA" i "ROLAND" što nam omogućava da postignemo vrhunski kvalitet otiska koji ne odstupa od željenog dizajna, a sama štampa se kontroliše uz pomoć spektrofotometra čime se u toku štampe održava željeni kvalitet i punoća boja.
U mogućnosti smo da ponudimo štampu na šestobojnoj mašini u B1 formatu, kao i precizno separatno lakiranje vododis-perzivnim i UV lakovima.

 • Štamparska mašina proizvođača KBA
 • latotisak Znamgraf CACAK
 • latotisak Znamgraf CACAK

Folioštampa

Proces folio štampe obavlja se na mašini "BOBST FOILMASTER".

Upotrebom savremene opreme u mogućnosti smo da Vam ponudimo proširen asortiman kutija. Prvenstveno luksuznu ambalažu sa zlatotiskom. Vrhunski kvalitet folioštampe postižemo, koristeći najkvalitetnija klišea i folije.

Do sada se zlatotisak (folioštampa) tretirao kao zanatska delatnost, i primenu je nalazio u malim serijama. Danas to više nije slučaj, a mi Vam nudimo sve što do sada niste mogli naći, veliki izbor folija, velike serije vrhunskog kvaliteta, mogućnost izrade holograma, Brajeve azbuke i 3D otiska. .. Kombinacija vrhunski izrađenih klišea i naše opreme, daju nam mogućnost zlatotiska sa pregom u jednom prolazu, čime se postiže maksimalna preciznost otiska, jer smo tehnološki u mogućnosti da ispratimo maštu dizajnera.

 • Štancovanje na modernim mašinama proizvođača BOBST

Kaširanje

Zahvaljujući "GRASSI" mašini proces jednostranog i obostranog kaširanja se obavlja brzo i efikasno u svim kombinacija-ma materijala od raznih vrsta papira i hromokartona, preko valovite do sive lepenke. Takođe, plastifikacija i oslojavanje kartona je jedan od segmenata naše grafičke dorade


Štancovanje

Stancovanje se obavlja na četiri automatske masine u formatima B1 i A0 i tri poluautomatske mašine A1, B1 i A0, proizvođača Bobst i Rabolini. Koriste se laserski izrađene štancne visoke preciznosti.

 • Štancovanje na modernim mašinama proizvođača BOBST
 • Štancovanje na modernim mašinama proizvođača BOBST
 • Štancovanje na modernim mašinama proizvođača BOBST

Lepljenje

Lepljenje na tri automatske lepilice do B1 formata, velikih brzina, sa mogućnošću lepljenja od 1 do 6 tačaka, kao i ZIP FOLD-a.

 • Kvalitetan proces celokupne dorade proizvoda

Pakovanje

Pakovanje proizvoda u transportne kutije, koje izrađujemo u sopstvenim pogonima.


Transportna ambalaža

Vršimo izradu štampane i neštampane transportne ambalaže, na "SLOTER" mašini, od troslojne i petoslojne valovite lepenke.


Bulevar Oslobođenja 17
32000 Čačak, Srbija
Tel: +381 (0)32 374 511
Fax:+381 (0)32 374 511
e-mail: office@znamgraf.rs

Znamgraf © 2024 | By Master Studio